daniela.houskova@glapor.de +420 606 613 513; +420 777 613 322

Pěnové sklo.de

Výrobky z pěnového skla GLAPOR


GLAPOR - produkty z pěnoskla jsou parotěsné lehké izolační stavební materiály ze 100% recyklovaného skla. Kombinují fyzikální vlastnosti skla s izolačními vlastnostmi uzavřené buněčné struktury, která vzniká zpěněním materiálu. Jsou vysoce pevné v tlaku, lehké, odolné vůči hlodavcům a nehořlavé. Nepřetržitá kontrola výrobního procesu zaručuje stálou kvalitu.

Desky z pěnoskla GLAPOR PG 600/ 700/ 900

 • Jsou napěněny ze 100% recyklovaného skla a organických aktivátorů. Po napěnění je izolace řízeně chlazena. V dalším výrobním procesu jsou desky formátovány. Dodávají se na paletách.
 • Jsou mnohostranně využitelné. Například izolace sklepů, fasád, rovněž izolace plochých střech (ideální pro výstavbu zelených střech, střešních parkovacích ploch , etc.).
 • Ideálně spojují fyzikální vlastnosti skla s izolačními schopnostmi uzavřených bublin, které vznikají při výrobě.
 • Jsou vysoce pevné v tlaku, parotěsné, tvarově stálé, absolutně odolné stáří a vysoce stabilní. Tím zůstávají izolační vlastnosti v průběhu času neměnné.
 • Desky z pěnoskla GLAPOR jsou nehořlavé, odolné proti biologickému poškození (bakterie, hmyz, hlodavci), rezistentní vůči chemikáliím, ekologické a zdravotně nezávadné.

Technické parametry najdete v přiložených Technických listech
Technické údaje deska z pěnoskla GLAPOR PG 600 CZ, SK.pdf (368 kB)
Technické údaje deska z pěnoskla GLAPOR PG 900.2 CZ, SK.pdf (375133)
Technické údaje štěrk z pěnoskla GLAPOR SG 370 CZ, SK.pdf (504815)

OBVODOVÉ IZOLAČNÍ BEDNĚNÍ RDS

 • Je systémový komponent vyrobený přímo v závodě
 • Umožňuje v kombinaci se štěrkem z pěnového skla výborné eklogické řešení izolace základů.
 • Zjednodušením a zrychlením výstavby dojde k výrazné hospodárnosti takto navržených základů.
 • Nabízí ideální vertikální protimrazovou parotěsnou ochranu. Vlhkost zůstává vně stavby. Ušetří se přídavná izolace proti mrazu. Okrajové části izolačního podsypu jsou technicky snadno realizovatelné.
 • Obvodové izolační bednění GLAPOR RDS je nehořlavé, odolné proti biologickému poškození (bakterie, hmyz, hlodavci), rezistentní vůči chemikáliím, ekologické a zdravotně nezávadné.

Technické parametry najdete v přiložených Technických listech

Technické údaje Obvodové izolační bednění GLAPOR RDS CZ, SK

 

Štěrk z pěnového skla GLAPOR SG 370

 • Je vyrobený ze 100% recyklovaného skla a organických aktivátorů. Po napěnění v peci je materiál rychle zchlazen. To má za následek vysoká vnitřní pnutí materiálu, který se rozláme na požadovanou zrnitost. Dodává se buď jako volně ložený, anebo v balení Big Bag 1,5 m³ nebo 3 m³.
 • Je mnohostranně využitelný. Například izolace základové desky, izolace pod vnitřní podlahu, lehký izolační zásyp kleneb, lehké zásypy v zahradní a krajinářské tvorbě, izolační a nehořlavé obsypy tunelů, podzemních parkovišť, izolační obsypy podzemních zásobníků, stabilní nájezdy k mostům – redukce posuvů, při výstavbě cest s málo únosným podložím, zpevňování a sanace břehů potoků a vodních ploch, tepelná izolace a drenáž sportovišť a další.
 • Ideálně spojuje fyzikální vlastnosti skla s izolačními schopnostmi uzavřených bublin, které vznikají při výrobě. Je vysoce pevný v tlaku až do 80 t/m², tepelně izolační λD 0,085 W/mK, nevzlínavý, nenasákavý, tudíž odolný vůči namrzání, lehký, cca 160 kg/m³, tvarově stálý, absolutně odolný stáří a vysoce stabilní. Tím zůstávají izolační vlastnosti v průběhu času neměnné.
 • Štěrk z pěnového skla GLAPOR je nehořlavý, odolný proti biologickému poškození (bakterie, hmyz, hlodavci), rezistentní vůči chemikáliím, ekologický a zdravotně nezávadný.
 • Štěrk z pěnového skla GLAPOR SG 600P má certifikát CE, λD 0,078 W/mK a hmotnost 95 - 120 kg/m³

Technické údaje štěrk z pěnoskla GLAPOR SG 370 CZ, SK.pdf (493 kB)

Technické údaje štěrk z pěnoskla GLAPOR SG 600P CZ, SK, PL