daniela.houskova@glapor.de +420 606 613 513; +420 777 613 322

Pěnové sklo.de

Pěnové sklo a naše služby při stavění


Pěnové sklo GLAPOR – produkty z pěnoskla jsou parotěsné lehké izolační stavební materiály ze 100% recyklovaného skla. Kombinují fyzikální vlastnosti skla s izolačními vlastnostmi uzavřené buněčné struktury, která vzniká zpěněním materiálu. Jsou vysoce pevné v tlaku, lehké, odolné vůči hlodavcům a nehořlavé. Nepřetržitá kontrola výrobního procesu zaručuje stálou kvalitu.

VÝROBKY Z PĚNOVÉHO SKLA – CERTIFIKACE


Pěnové sklo GLAPOR – desky

jsou vyrobené podle normy EN 13167 Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) a splňují CE a Prohlášení o vlastnostech (EU) Nr. 305/2011

Štěrk z pěnového skla GLAPOR SG 370

Je vyroben podle normy EN 13055 – 2 pro použití jako lehké pórovité kamenivo pro stmelené a nestmelené aplikace. CE certifikát č. 2010 1571 – CPR – 002.01 – 001 a Prohlášení o vlastnostech (EU) Nr. 305/2011

Štěrk z pěnového skla GLAPOR SG 600P

Je vyroben podle normy EN 13055 – 2 pro použití jako lehké pórovité kamenivo pro stmelené a nestmelené aplikace. CE certifikát č. 2015-1 2573 – CPR – 002.01 – 002-01.DE a Prohlášení o vlastnostech (EU) Nr. 305/2011