daniela.houskova@glapor.de +420 606 613 513; +420 777 613 322

Pěnové sklo.de

Produkty

DESKY Z PĚNOVÉHO SKLA

Pěnové sklo GLAPOR - desky PG 600/ 700/ 900 dle EN 13167

pěnové sklo - deskyPOUŽITÍ:

 • Izolace plochých střech
 • Izolace pod základovou desku
 • Izolace vnitřních podlah
 • Izolace stropu
 • Izolace stěn
 • Izolace soklu atd.

Pěnové sklo pro tepelnou izolaci plochých střech betonových, střech z trapézových plechů nebo dřevěných střech

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ:

Přilepte horkým asfaltem, přetřete asfaltovou penetrací, použijte bitumenovou lepenku, PE fólii nebo plechovou krytinu nebo další souvrství ploché střechy na překrytí

desky na střeše2

Desky z pěnového skla GLAPOR - MONTÁŽ CZ

Spádové desky na ploché střeše (DE)

Glapor Desky z pěnového skla - Plochá střecha s trapézovými plechy (DE)

Plochá střecha s bitumenovou lepenkou (DE)

Plochá střecha s kačírkem (DE)

GLAPOR Plochá střecha terasy (DE) DAA

Izolace podlahy pod potěrem (DE)

Tepelná izolace pod základovou deskou ( izolace perimetru) (DE)

ROZMĚRY: standardně 800 x 600 mm, tl. 40 – 140 mm, vyžádejte si technické listy materiálu
DODÁVKY na paletách

DESKY Z PĚNOVÉHO SKLA

RDS - Obvodové izolační bednění GLAPOR

Je systémový komponent vyrobený přímo v závodě

 • Umožňuje v kombinaci se štěrkem z pěnového skla výborné a ekologické řešení izolace základů
 • Zjednodušením a zrychlením výstavby dojde k výrazné hospodárnosti takto navržených základů
 • Nabízí ideální vertikální protimrazovou parotěsnou ochranu. Vlhkost zůstává vně stavby. Ušetří se přídavná izolace proti mrazu. Okrajové části izolačního podsypu jsou technicky snadno realizovatelné.
 • Při výstavbě řadových domů, při stavbě domu na kraji pozemku..

Izolace obvodu základové desky založené na štěrku z pěnového skla GLAPOR

Použití a zpracování RDS

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ:

Zpracování štěrku z pěnového skla GLAPOR CZ

Založte betonový základ, nalepte bitumenem RDS bednění, na geotextílii nasypte štěrk, zhutněte 1:1,3, položte separační vrstvu a nabetonujte základovou desku.

Technické údaje Obvodové izolační bednění GLAPOR RDS CZ, SK

ROZMĚRY: standardně 960 x 600 x 240 mm, vyžádejte si cenovou nabídku materiálu
DODÁVKY na paletách

ŠTĚRK Z PĚNOVÉHO SKLA

Štěrk z pěnového skla GLAPOR SG 370 dle EN 13055 - 2

kamení
POUŽITÍ:

 • Izolace základové desky
 • Izolace vnitřních podlah
 • Lehký izolační zásyp kleneb
 • Lehké zásypy a násypy v zahradní a krajinářské tvorbě, zelené střechy
 • Izolační a nehořlavé obsypy tunelů, podzemních parkovišť
 • Izolační obsypy podzemních zásobníků
 • Stabilní nájezdy k mostům – redukce posuvů v dilatační spáře
 • Při výstavbě cest s málo únosným podložím
 • Zpevňování a sanace břehů potoků a vodních ploch
 • Tepelná izolace a drenáž sportovišť, atd.

Izolace pod základovou desku, odvětrávané a lehké zásypy při rekonstrukcích a krajinářské tvorbě

Vsypte do stavební jámy na připravené rozvody a geotextílii, zhutněte vibrační deskou v poměru 1 : 1,3, překryjte PE fólií nebo geotextilem a vybetonujte základovou desku. Při budování střešních zahrad využijte drenážní funci štěrku z pěnového skla a jeho nízkou hmotnost.

štěrk použití

Zpracování štěrku z pěnového skla GLAPOR (CZ)

Štěrk z pěnového skla GLAPOR MANIPULACE (CZ)

Použití štěrku z pěnového skla s ochranou proti promrzání (CZ)

Lehké zásypy na podzemních garážích při modulaci terénu (DE)

Rekonstrukce budov - sanační zásypy např. kleneb, spodní části stavby (DE)

ROZMĚRY: základní zrnitost 16 - 32 – 63 mm, vyžádejte si technické listy materiálu
DODÁVKY: buď jako volně ložený, anebo v balení Big Bag 1,5 m³ nebo 3 m³