daniela.houskova@glapor.de +420 606 613 513; +420 777 613 322

Pěnové sklo.de

Rodinné domy (CZ+DE)

Při výstavbě domu lze použít štěrk z pěnového skla jako nosnou tepelnou izolaci pod základovou desku a ekologicky nahradit standardní skladbu, tedy kamenný štěrk a tepelnou izolaci nad betonovou desku. Dojde k významné úspoře práce a času při přesouvání stavebních hmot- kubík pěnového skla váží okolo 100 – 130 kg podle typu. Pěnové sko je nenasákavé, nevzlíná po něm voda jako po standardním štěrku, je trvanlivé jako sklo a díky uzavřeným bublinám, která vznikají při jeho výrobě, i tepelně izolační a pevné v tlaku. Výměnou celého podloží za tento soudržný materiál dojde k homogenizaci podloží, což se dá s výhodou použít i když je stavba nesymetrická, a na každou stranu základové desky je vyvíjen rozdílný tlak. Štěrk z pěnového skla způsobuje, že celá stavba na něm postavená má odvětrávané podloží, takže vyhoví i při nutnosti odvětrávání radonu, když protiradonová fólie není dostatečným řešením. Pěnové sklo je nehořlavé, neprokoušou ho hlodavci a nedaří se na něm plísním.

 

Nosná tepelná izolace ze štěrku z pěnového skla s horizontální ochranou proti promrzání (Frostschirm)

 

Vrstvy:
1.    Rostlý terén
2.    Geotextil
3.    GLAPOR štěrk z pěnoskla SG 370/ SG 600P
4.    PE-Folie/Geotextil
5.    Základová deska
6.    Hydroizolace
7.    Drenáž
8.    Frostschirm
9.    Zakrývací fólie
10.  Propustný obrubník

 1. Nosný rostlý terén musí být min. 30 cm nad nejvyšší hladinou podzemní vody (HGW). Rostlý terén musí být ve střetu lehce vyvýšený a udusaný vibrační deskou.
 2. Položte geotextil, aby kraje přesahovaly hranici položení štěrku z pěnového skla min. o 1m ještě pod betonovanou desku.
 3. Rovnoměrně zhutněte vrstvu štěrku, dbejte na dodržení potřebné tloušťky desky ve všech místech štěrkové vrstvy. Při tloušťkách větších než 300 mm je potřeba hutnit ve dvou vrstvách.
 4. Na vrstvu izolačního štěrku z pěnoskla položte PE fólii, o síle min. 0,2 mm nebo geotextil. Nasypaný pěnový štěrk zhutněte v poměru v = 1,3:1.
 5. U nepropustných nebo vrstvených půd, kde může stát voda se musí udělat drenáž proti zamrzání dle DIN 4095.
 6. Sklon frostschirmu musí být min. 5%.
 7. Nad geotextilií musí být fólie pro odvodnění. Doporučujeme fólii těsně připojit k základové desce.
 8. Lože pro obrubník by mělo být vyrobeno z drenážového betonu tak, aby dešťová voda mohla být odváděna štěrkovou vrstvou po ochranné fólii do drenáže.

Downloads:

1.   Zpracování štěrku z pěnového skla GLAPOR (CZ)
2.   Výpočet ochrany proti promrznutí – Frostschirm (CZ)
3.   Štěrk z pěnového skla GLAPOR MANIPULACE (CZ)
4.   Hromosvod (DE)
5.   Položení odpadního vedení (DE)
6.   Doporučené vibrační desky (DE)
7.   Vyrovnávací vrstva (DE)
8.   Protokol montáže (DE)
9.   Checkliste štěrk z pěnového skla (DE)
10. Soubor výkonů (DE)

Elegantním řešením při zakládání na štěrku z pěnového skla je současné použití komponentu z dílny GLAPOR - Ztraceného izolačního obvodového bednění RDS, vyrobeného z desek z pěnového skla.

Pokládání RDSRDS

 •  Umožňuje v kombinaci se štěrkem z pěnového skla výborné a ekologické řešení izolace základů.
 • Zjednodušením a zrychlením výstavby dojde k výrazné hospodárnosti takto navržených základů.
 • Nabízí ideální vertikální protimrazovou parotěsnou ochranu. Vlhkost zůstává vně stavby. Ušetří se přídavná izolace proti mrazu. Okrajové části izolačního podsypu jsou technicky snadno realizovatelné.
 • Zamezí jakémukoliv průniku hmyzu do spodní části stavby.
 • Ideální při výstavbě řadových domů, při stavbě domu na kraji pozemku..

kontaktujte nás pro získání více informací

 

V rekonstukcích doporučujeme štěrk z pěnového skla jako lehký zásyp kleneb, použití pod krycí potěr při rekonstrukci podlah (DE).

Tepelná izolace ze štěrku z pěnového skla pod stěrku

 

Vrstvy:
1.  Rostlý terén
2.  Geotextil
3.  GLAPOR štěrk z pěnoskla SG 370/ SG 600P
4.  Vyrovnávací stěrka
5.  Hydroizolace dle DIN 18 195
6.  Cementový potěr

 

 

 

 1. Nosný rostlý terén musí být min. 30 cm nad nejvyšší hladinou podzemní vody (HGW) a udusaný vibrační deskou.
 2. Položte geotextil pod plochu pěnového skla, kraje zahněte min. 15 cm na zeď.
 3. Rovnoměrně zhutněte vrstvu štěrku, dbejte na dodržení potřebné tloušťky desky ve všech místech štěrkové vrstvy. Při tloušťkách větších než 300 mm je potřeba hutnit ve dvou vrstvách.
 4. Nasypaný pěnový štěrk zhutněte v poměru v = 1,3:1.
 5. Na vrstvu ze štěrku z pěnového skla položte vyrovnávací stěrku, např. z vlhkého hladového betonu, ve vrstvě cca 3 cm a přihutněte do vrstvy štěrku z pěnového skla. Pro vrstvy bez cementu je možné vyrovnávací stěrku vyrobit z vápenného potěru.
 6. Nad vyrovnávací stěrku instalujte hydroizolaci. Při rekonstrukci podstávkových domů se při schválení stavbyvedoucím na základě stavebně fyzikálních  a konstrukčních důvodů tato vrstva hydroizolace může vynechat.
 7. Cementový potěr.

Downloads:

1. Konstrukční detail Vyrovnávací stěrka, hydroizolace a potěr (DE)
2. Konstrukční detail varianta Potěr bez vyrovnávací vrstvy (DE)
3. Konstrukční detail varianty Vyrovnávací stěrka, hydroizolace a dřevěná podlaha (DE)
4. Položení rozvodů (DE)
5. Doporučené vibrační desky (DE)
6. Protokol montáže (DE)
7. Checkliste štěrk z pěnového skla (DE)
8. Soubor výkonů (DE)