daniela.houskova@glapor.de +420 606 613 513; +420 777 613 322

Pěnové sklo.de

Nabídka SPOLUPRÁCE

V současné době hledáme spolupracující firmy v těchto oblastech:

 
Obchod
hledáme regionální obchodní firmy, stavebniny, internetové obchody pro prodej koncovým zákazníkům s možností skladovat menší množství materiálu ve svých skladech nebo s přímým propojením na centrální sklad v Mitterteichu (DE).
Projekt a posudek
hledáme projektanty, architekty, statiky, ekologické auditory, geologické auditory, tepelné auditory a techniky pro zavádění produktů z pěnového skla do projektů.
Montáž
hledáme stavební firmy, firmy vyrábějící základové desky, izolatérské firmy, sanační firmy a firmy zabývající se rekonstrukcí a obnovou památkově chráněných objektů, pokrývačské firmy plochých střech pro odbornou manipulaci a práci na stavbách s materiálem GLAPOR.
Poradenství
hledáme inženýry vizionáře otevřené novým stavebním materiálům a práci s nimi, ekology pro návrh a šíření myšlenky trvale udržitelné výstavby, spolky a združení pro spolupráci při výměně informací při přednáškách, výzkumné pracovníky, firmy zabývající se recyklací a výrobky z ní vzniklé
Výsledek

založení rodinných domů i v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu na štěrku nebo deskách z pěnového skla, výstavba RD z ekologických materiálů, na složitém podloží, na podloží s výskytem radonu, izolační propustné obsypy spodních staveb, světlíků, sklepů, terénní násypy a úpravy, lehké násypy na zelených střechách, zásypy kleneb a podlah při rekonstrukcích. Izolace perimetru, ztracené bednění, izolace fasády, izolace plochých střech, izolace pod chemické nádrže, izolace plochých střech do agresivního prostředí, izolace stropu a stěn, izolace pochozích a pojízdných střech, izolace na trapézové plechy, na dřevěnou konstrukci, na betonovou střechu, novátorské projekty atd.

 
Proškolíme Vás i Vaše spolupracovníky u Vás ve firmě, získáte Certifikát proškolené firmy o výrobcích GLAPOR a o práci s nimi a přehled, co je to za produkt, to Pěnové sklo GLAPOR.