daniela.houskova@glapor.de +420 606 613 513; +420 777 613 322

Pěnové sklo.de

INVESTOR


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ VLASTNOSTI PĚNOVÉHO SKLA GLAPOR

 

 • vysoce pevné v tlaku
 • nestlačitelné a tvarově stálé
 • parotěsné, vodotěsné
 • absolutně odolné stáří
 • nehořlavé
 • nenasákavé a nevzlínavé
 • odolné chemikáliím a vysoce stabilní
 • rezistentní plísním a houbám
 • odolné hmyzu i hlodavcům
 • lehké
 • user friendly
 • snadno opracovatelné
 • izolační vlastnosti zůstávají v průběhu času neměnné
 • ekologicky nezávadné, recyklovatelné
 • mnohostranně využitelné
 • při dodržení montážních postupů tuto izolaci není nutné rekonstruovat
 • k výrobě nepoužíváme ropu
 • výrobou přispíváme k trvale udržitelnému rozvoji

Produkty z pěnového skla GLAPOR

REFERENCE

PŘEHLED POUŽITÍ:

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

PRŮMYSLOVÉ BUDOVY

RODINNÉ DOMY

REKONSTRUKCE

SPECIÁLNÍ BUDOVY

 

MONTÁŽNÍ POSTUPY (CZ)

Desky z pěnového skla GLAPOR – MONTÁŽ CZ

Zpracování štěrku z pěnového skla GLAPOR CZ

Pěnové sklo GLAPOR Štěrk jako lehký zásyp spodní stavby rekonstrukce

Štěrk z pěnového skla GLAPOR MANIPULACE

 

Ke stažení TECHNICKÉ LISTY CZ SK:

 

ŠTĚRK Z PĚNOVÉHO SKLA GLAPOR

Technické údaje štěrk z pěnoskla GLAPOR SG 600P CZ, SK

Technické údaje štěrk z pěnoskla GLAPOR SG 370 CZ, SK

DESKY Z PĚNOVÉHO SKLA GLAPOR

Technické údaje Obvodové izolační bednění GLAPOR RDS CZ, SK

Technické údaje deska z pěnoskla GLAPOR PG 900.2 CZ, SK

Technické údaje deska z pěnoskla GLAPOR PG 600 CZ, SK

 

DOWNLOAD TECHNICAL SPECIFIKATIONS EU:

 

BOARDS (EN)

GLAPORCellularglassboardsTechnicalspecificationsPG600-EU_105553-27022015 (EN)

GLAPORTechnicalspecificationsCellularglassboardsPG900.2-EU_105925-27022015 (EN)

GRAVEL (EN)

CellularGlasGravel SG 600P EU (EN)